Outsourcing/Uitbesteden

Wat is outsourcing of uitbesteding?

Outsourcing betekent het juridisch onderbrengen van taken bij een andere organisatie die de werkzaamheden uitvoert waarbij de organisatie die uitbesteed de regie houdt.

Waarom kiezen voor outsourcing ?

Er zijn verschillende redenen waarom ondernemingen kiezen voor uitbesteding/ outsourcing. Bijvoorbeeld bedrijfseconomische en bedrijfsorganisatorische redenen, zoals het zich terugtrekken op kernactiviteiten, kostenbesparing, efficiency of het binnenhalen van kennis. Te vaak is er echter ook sprake van “verborgen agenda’s”, zoals het op die manier binnenhalen van een ander type werknemer of het via een omweg lozen van werknemers. Soms is het ook gewoon het stokpaardje van (de adviseur van) de bestuurder.

De OR en outsourcing

Bij het ontvangen van een adviesaanvraag m.b.t. outsourcing is het voor een ondernemingsraad is het belangrijk om te weten welk doel de bestuurder heeft met de uitbesteding. Als de ondernemingsraad begrijpt waarom de bestuurder kiest voor uitbesteding kan het overleg vervolgens gaan over de manier waarop en de randvoorwaarden die nodig zijn om de benoemde doelen ook werkelijk te behalen. Bestuurder en ondernemingsraad zien, vanuit hun verschillende positie en perspectief, vaak verschillende mogelijkheden en valkuilen. Om de uitbesteding te laten slagen hebben beiden er dus belang bij om de mogelijke valkuilen samen in kaart te brengen en ook samen te zoeken naar mogelijke oplossingen.

Overgang van onderneming

Een belangrijke vraag die bij uitbesteding beantwoord moet worden is de vraag of sprake is van “overgang van onderneming” Het antwoord heeft grote invloed op de juridische positie van de betrokken medewerkers. Als het antwoord “ja” is, gaan medewerkers van rechtswege over naar de organisatie waar het werk naar toe gaat. Als het antwoord “nee” is, moeten zaken geregeld worden m.b.t. onder meer afspiegeling, LIFO, plaatsing in eigen of betrokken organisatie, sociaal plan en arbeidsvoorwaarden.

De rol van de bestuurder

Een bestuurder zal in een adviesaanvraag moeten ingaan op al deze aspecten en daarbij ook nadenken over zaken als (onder meer) betrokkenheid van ingeleende werknemers, beschikbaarheid van diensten en specifieke medewerkers, het behoud van voldoende kennis/ ervaring om zelf de regie te kunnen blijven voeren, de mate van afhankelijkheid van een externe leverancier. Een OR zal in het advies naar de bestuurder op basis van goede afwegingen ook op dit soort zaken in moeten gaan.

De adviseurs van Mens en Onderneming

De adviseurs van Mens en Onderneming kunnen ondernemingsraden en bestuurders ondersteunen bij het gehele traject:

  • het goed laten verlopen van het besluitvormingsproces,
  • het maken van de strategische afwegingen
  • een goed overleg tussen bestuurder en ondernemingsraad.
  • Dat kan in de vorm van advies, coaching, training/cursus, maar ook in ondersteuning wanneer zich in het overleg tussen OR en bestuurder conflicten voordoen.

Voor nadere informatie bel Liesbeth Enhus: 06 2524 7979

Liesbeth Enhus
    Over Liesbeth Enhus

“Ik stimuleer mensen in een organisatie om elkaar werkelijk te willen ontmoeten. Als dat gebeurt, verbeteren communicatie, motivatie en besluitvorming. Dan ontstaat een werkklimaat waarin verandering mogelijk is en de organisatie en de mensen beiden hun doelen kunnen bereiken.”

Liesbeth Enhus (1954) is jurist, organisatieadviseur en mediator. Zij heeft bij overheid en bedrijfsleven verschillende functies vervuld. Advisering op beleid en strategie, organisatieverandering en juridische onderwerpen vormen daarbij de rode draad. Liesbeth heeft jarenlange persoonlijke ervaring met medezeggenschap. Van beide kanten: als lid van een ondernemingsraad en als bestuursvoorzitter van een stichting. Haar kracht ligt in het begeleiden van complexe processen, zoals cultuurverandering, reorganisatie, fusie en privatisering. Samenwerking en respect vormen daarbij het uitgangspunt. Als adviseur, trainer en coach zoekt zij met ondernemingsraden en bestuurders creatief naar passende oplossingen, balans, groei en meerwaarde voor alle betrokkenen. In conflictsituaties weet zij partijen weer met elkaar in gesprek te brengen.

deel, mail of print deze pagina

Reageer

nog geen reacties

Excuses, u kunt momenteel geen reactie geven op dit artikel.

Mens en Onderneming is een samenwerkingsverband van onafhankelijke organisatieadviseurs
contact met Mens en Onderneming