Een OR en bestuurder van een organisatie in de zorg hadden een conflict over de rol van de ondernemingsraad bij veranderingen. De medezeggenschap was stilgevallen, want er werd over en weer niet meer met elkaar gepraat. Er werden alleen documenten naar elkaar verzonden waarmee de bestuurder niet langer voldeed aan de wettelijke verplichtingen. De ondernemingsraad was bij elk voorstel ‘tegen’. Kortom een vervelende situatie waar ook de medewerkers de dupe van werden. 

Bemiddeling in conflict door Mens en Onderneming

De toezichthouders van de organisatie stelden voor om Mens en Onderneming te laten bemiddelen in het conflict. Mens en Onderneming stelde samen met de toezichthouders een opdracht op. Die opdracht werd door bestuur en de OR geaccepteerd. De adviseur van Mens en Onderneming ging in gesprek over de ontstane situatie met zowel het OR als de bestuurder. Ook werd nog met de voorzitter van de ondernemingsraad en met twee van de toezichthouders gesproken. Dit om de kern van het conflict in kaart te brengen.

Onder leiding van Mens en Onderneming werd er een bijeenkomst georganiseerd met de OR, bestuurder en de vertegenwoordiger van de toezichthouders. De ontstane situatie werd besproken aan de hand van de door de adviseur opgestelde rapportage naar aanleiding van de gesprekken. Ook was er een oplossing voor het conflict gekoppeld aan de rapportage. Een nieuwe manier van werken. En er is ruimte gemaakt voor het bespreken van de menselijke kant: wat heeft het conflict nu precies met elk van de betrokkenen gedaan. En hoe ontstane blokkades kunnen worden weggenomen.

Ter afsluiting van de bemiddeling is er een convenant opgesteld dat door zowel de OR, de bestuurder en de toezichthouders werd ondertekend. De adviseur van Mens en Onderneming woonde nog twee overlegvergaderingen bij en verwees hierbij nog enkele keren naar het convenant. Daarna konden de OR en de bestuurder weer zelfstandig en in een goede verstandhouding verder.