De OR van een onderneming, onderdeel van een concern in de ICT, werd geconfronteerd met een fusie. Uit de adviesaanvraag bleek dat feitelijk sprake was van de overname van de onderneming door een andere onderneming.  De OR ging hierover het gesprek aan met de directie. Die bevestigde dat er inderdaad sprake was van een overname.

Zowel de directie als de OR hadden een belang; Elke onderneming zou na de fusie/overname zijn eigen karakter en ’speelruimte’ behouden. Om die reden werd een adviseur van Mens en Onderneming ingeschakeld. Met deze adviseur werd een lijst opgesteld van zaken die van gezamenlijk belang waren om te behouden. Deze lijst ging o.a. over de mate van zelfstandigheid, financiële ruimte, investeringsruimte, organisatievorm, werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden.

De directie gebruikte deze lijst als een checklist bij de besprekingen over de fusie/overname. De nieuwe eigenaar nam uiteindelijk de gehele lijst met belangrijke afspraken over. Deze werd vastgelegd in de vorm van een concrete afspraak.