De nieuwe voorzitter van de OR in een overheidsinstelling vroeg zich af wat nu precies zijn taken waren. In een persoonlijk gesprek met de trainer van Mens&Onderneming zijn eerst de specifieke wensen doorgenomen. Bij dit gesprek waren ook de secretaris en de ambtelijk secretaris van de OR aanwezig. Ook zij hadden belangstelling voor een training. Alle specifieke aandachtspunten zijn in dit eerste gesprek op een rij gezet. Aan het einde van dit gesprek besloten alle drie de training voor voorzitters en secretarissen van een OR te volgen. 

Leer- en verbeterpunten over de aanpak in de praktijk

Bij de start van de training werden de deelnemers aan elkaar voorgesteld. In totaal negen deelnemers uit vier heel verschillende organisaties. Zelfs al tijdens het voorstellen werden over en weer vragen gesteld. Hoe doen jullie dit en hoe loopt dat bij jullie? Tijdens de training kwamen steeds korte presentaties over diverse onderwerpen aan de orde. Bijvoorbeeld wat zijn precies de taken en wat zijn juist niet de taken? Hoe communiceer je – formeel of informeel – met de directie en hoe communiceer je met de ondernemingsraad? Hoe ga je om met een directie die de OR steeds passeert? Hoe ga je om met OR-leden die geen enkel initiatief nemen, nooit taken op zich nemen of veel afwezig zijn? Ook de verschillende manieren van verslagleggen en archiveren kwamen aan de orde. Bij elk van de onderwerpen vond tussen de deelnemers steeds een uitwisseling plaats over de aanpak in de eigen praktijk. De trainer/adviseur zorgde voor een efficiënt verloop van de gesprekken. Elk onderdeel werd afgesloten met het benoemen van leer- en verbeterpunten voor de eigen praktijk.

Aan het eind van de training werd teruggekeken. Zowel van de trainer/adviseur als van de andere deelnemers was veel bruikbare informatie ontvangen Ook werden onderling contactgegevens genoteerd, zodat ook na de training ervaringen konden worden uitgewisseld. Navraag leert dat daar ook regelmatig gebruik van gemaakt is.