Welkom

Helaas moeten wij melden dat onze collega Rolf Marselis op 20 januari j.l. is overleden. Indien u vragen heeft m.b.t. de werkzaamheden van Rolf kunt u zich wenden tot Jan Poortman: 06 5426 0022

 

Welkom op de website van Mens en Onderneming

Mens en Onderneming is opgericht in 2004 en is een samenwerkingsverband van onafhankelijke en ervaren adviseurs op het gebied van hrm, arbeidsverhoudingen en medezeggenschap. Mens en Onderneming verzorgt een breed spectrum aan activiteiten, als: organisatieadvies, belangenbehartiging, interim-management, conflictbemiddeling, coaching, training en opleiding. Onze aandachtsgebieden zijn onderverdeeld naar thema’s. Aan de hand van deze thema’s publiceren wij met regelmaat interessante artikelen.
Voor vragen kunt u eenvoudig contact met Mens en Onderneming opnemen.

Thema's Mens & Onderneming


Vormgeving van medezeggenschap

Wij zijn graag uw partner bij het organiseren van medezeggenschap Als u binnen uw bedrijf een medezeggenschapsstructuur wilt opzetten, verbeteren of vernieuwen dan bent […]


Lees verder...

Training Ondernemingsraad

Mens en Onderneming: uw partner in training van de OR Ondernemingsraden krijgen veel op hun bord. Nu het in de economie minder goed gaat […]


Lees verder...

Reorganisatie of organisatieverandering?

Wij zijn graag uw partner in begeleiding van de OR Reorganisaties, fusies, overnames, bedrijfssluitingen en veranderprocessen stellen hoge eisen aan een ondernemingsraad. Het zijn […]


Lees verder...

Outsourcing/Uitbesteden

Wat is outsourcing of uitbesteding? Outsourcing betekent het juridisch onderbrengen van taken bij een andere organisatie die de werkzaamheden uitvoert waarbij de organisatie die […]


Lees verder...

Outplacement

Op zoek naar nieuw perspectief Mens en Onderneming begeleidt bedrijven en organisaties bij het uitplaatsen van personeel als gevolg van bijvoorbeeld een fusie of […]


Lees verder...

Employability

Zijn uw medewerkers duurzaam inzetbaar op de huidige arbeidsmarkt? We leven in een spannende tijd. Klassieke functies verdwijnen, mensen moeten breed inzetbaar zijn en […]


Lees verder...

Organisatieontwikkeling en cultuurverandering

Waarom starten organisaties met verandertrajecten? De echte redenen zijn vaak niet duidelijk. De redenen die gegeven worden zijn vaak meer een rationaliseren van een […]


Lees verder...

Bemiddeling bij OR conflicten

Wij zijn graag uw partner in bemiddeling Waar mensen samenwerken kan spanning en onenigheid ontstaan. Dus ook in de OR, of in het overleg […]


Lees verder...

Mens en Onderneming is een samenwerkingsverband van onafhankelijke organisatieadviseurs
contact met Mens en Onderneming