OR-advies

Een gedegen aanpak geeft meer antwoorden dan vragen

OR-advies

OR als volwaardige gesprekspartner

Als OR wil je de belangen van alle betrokkenen behartigen. Daarom heb je voor de OR gekozen. Om te komen tot een goed afgewogen advies of instemming is een gedegen aanpak essentieel. Het is cruciaal om de consequenties goed in te schatten. En om op voorhand alle verschillende belangen boven tafel te krijgen. Want alleen dan kun je als OR de juiste afwegingen maken. Mens en Onderneming biedt praktische ondersteuning.

Overname of fusie

Wat adviseer je als de consequenties nog niet te overzien zijn?

Reorganisatie

Hoe ga je in de OR om met ingewikkelde en vaak emotionele kwesties?

Verandertraject

Hoe blijf je als OR invloed uitoefenen?

Advies en instemming

Hoe weeg je belangen van vaak complexe onderwerpen zorgvuldig af?