Mens en Onderneming

Wie steeds met beide benen op de grond blijft staan komt nooit vooruit

Mens en Onderneming

Een passende aanpak

Onze aanpak wordt altijd afgestemd op de wensen van de ondernemingsraad. De uitkomst daarvan wordt vastgelegd in een overzichtelijk plan van aanpak of in een gedetailleerd trainingsprogramma. Omdat daarin concrete doelstellingen zijn opgenomen weet je als ondernemingsraad steeds precies waar we samen naar toe werken. Op die manier kun je ook de bestuurder laten zien wat je gaat doen, waar je aan gaat werken en wat daarbij de rol van de bestuurder is. Kortom we bieden een plan of programma dat werkt, ook in de eigen praktijk.

We gaan al even mee

Mens en Onderneming is in 2003 opgericht door Jan Poortman en Jo Dohmen.
Zij sloegen de handen ineen en al snel sloten meerdere adviseurs – allen zzp-ers met jarenlange ervaring in een eigen adviespraktijk – zich aan.

Adviseurs met gevoel voor oplossingen

Onze adviseurs hebben allemaal een jarenlange ervaring in het samenwerken met ondernemingsraden en beschikken over adequate expertise op allerlei thema’s. Door samenwerking tussen adviseurs met verschillende kennis- en ervaringsachtergronden vullen deze elkaar op een passende en op de praktijkgerichte manier aan. Of het nu gaat om advies, onderzoek, coaching, begeleiding, bemiddeling of training, altijd proberen we samen met de ondernemingsraad vooruit te kijken, om zo tot werkbare oplossingen te komen.

Jan Poortman

Jan is organisatieadviseur en heeft, als arbeid- en organisatiesocioloog, jarenlange ervaring met medezeggenschap. Organisatie en innovatie vormen daarbij de kern. Samen met ondernemingsraden was Jan betrokken bij een groot aantal reorganisaties en organisatiewijzigingen. Dit zowel in grote als kleine organisaties. Ook op het gebied van diverse bedrijfseigen regelingen is Jan goed thuis. Jan combineert zijn werkzaamheden desgewenst met trainingen die aansluiten bij de voorliggende problematiek. Maar ook als het gaat om trainingen op andere gebieden heeft Jan inmiddels meer dan veertig jaar ervaring. Jan was ooit vakbondsbestuurder, maar hij was ook gedurende veertien jaar lid van het (dagelijks) bestuur van een Kamer van Koophandel en van een taskforce op het gebied van innovatie. Jan is dan ook goed thuis in de belevingswereld van zowel de werknemer als in die van de ondernemer. Hij weet, ook als het gaat om ingrijpende problematiek, deze twee werelden met acceptabele oplossingen aan elkaar te koppelen. Afhankelijk van de breedte van de problematiek werkt Jan samen met een van de andere adviseurs.

Liesbeth Enhus

Liesbeth is organisatieadviseur, jurist en mediator. Zij heeft veel kennis over en ervaring met medezeggenschap. Afhankelijk van de breedte van de problematiek werkt Liesbeth samen met een van de andere adviseurs. Liesbeth is een bruggenbouwer en in staat om, samen met de ondernemingsraad, ingewikkelde vraagstukken te behandelen zonder daarbij de realiteit uit het oog te verliezen.

Richard Wiegers

Richard is een econoom die van vele markten thuis is. Richard heeft ook in het bedrijfsleven zijn sporen verdiend. Hij werkt regelmatig samen met een van de andere adviseurs, waarbij hij met name ook de financieel-economische kant voor zijn rekening neemt. Dit in de vorm van bruikbare adviezen en/of in de vorm van contra-expertises

Wiel Brand

Wiel is een adviseur wiens deskundigheid zowel op het gebied van arbeidsvoorwaarden als op het gebied van arbeidsomstandigheden ligt. Wiel kan ingewikkelde problemen samen met ondernemingsraden omzetten in praktische oplossingen. Afhankelijk van de breedte van de problematiek werkt Wiel zowel zelfstandig als samen met een van de andere adviseurs.

Dirk Jan Plate

Dirk Jan is een specialist op het gebied van pensioenen en leeftijdsgebonden vraagstukken. Dirk Jan kan deze, vaak als ingewikkeld ervaren, materie uitleggen op een manier die ook voor ondernemingsraadsleden goed te volgen is. Dirk Jan stond al menige ondernemingsraad met succes bij waar het ging om de vormgeving en/of vernieuwing van pensioenregelingen.

dit zeggen anderen

volgt

Name Goes Here

contact

Kennismaken met Mens en Onderneming?

Neem gerust eens contact op. Je zult je bij ons al snel thuis voelen!