OR-vormgeving

Een ontwerpproces met concrete afspraken

OR-structuur

Als OR krijg je soms te maken met ingewikkelde vraagstukken

Een medezeggenschapsstructuur moet werkbaar en effectief zijn. Ook als je het niet met elkaar eens bent wil je in gesprek blijven. Dat vraagt om zorgvuldighied en concrete afspraken. Keuzes die gemaakt worden in nauwe samenwerking tussen medewerkers en directie. Verantwoorde keuzes zorgen voor een breed draagvlak.

Vormgeving medezeggenschap

Hoe richt je een medezeggenschap in, zo passend mogelijk bij de organisatie?

Bemiddeling

Soms wordt je het gewoon niet met elkaar eens. Hoe blijf je dan in gesprek?