De OR van een bedrijf in de voedingssector probeerde zo goed mogelijk om te gaan met haar taak rondom de voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Maar dat kostte veel tijd, ook omdat het vaak om nogal specialistische onderwerpen gaat. Uiteindelijk werd door de OR besloten om een vaste commissie voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu in te stellen. De commissie wilde een goede start maken met het volgen van een basistraining en schakelde Mens en Onderneming in om de training te verzorgen. 

Om de training vorm te geven vond een gesprek plaats tussen de commissie en Mens en Onderneming. Ook de voorzitter van de OR was daarbij aanwezig. Het voorstel was  om een basistraining arbeidsomstandigheden te plannen, waarbij de noodzakelijke kennis zo praktisch mogelijk zou worden overgedragen. Om die reden werd tijdens het gesprek ook een inventarisatie gemaakt van de problemen die in de onderneming op dit gebied speelden. Mens en Onderneming heeft al deze zaken in een tweedaagse training samen gebracht.

Basistraining arbeidsomstandigheden

Voor de tweedaagse basistraining werd gekozen voor een hotelaccommodatie. Aan de hand van de door de commissie aangedragen problemen werd tijdens de eerste dag de kennis van de arbo-wet overgedragen. Daarbij kwamen ook regels en voorschriften voor uitvoering aan de orde. Er werd ingezoomd op de taken van degenen die binnen de onderneming met veiligheid, gezondheid en milieu belast zijn.  En de door de onderneming op te stellen RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) kwam uitgebreid aan de orde en werd gespiegeld aan de eigen praktijk.

Tijdens de tweede dag werd stilgestaan bij de rol van de commissie en bij de manier waarop de commissie zou kunnen communiceren met de directie en met de voor veiligheid, gezondheid en milieu verantwoordelijke functionarissen binnen de onderneming. Ook werd besproken hoe de commissie zou kunnen communiceren met de collega’s in de onderneming. Verder werd besproken hoe kan worden omgegaan met signalen van collega’s over onveilige situaties. De training werd afgesloten met het opstellen van een activiteitenplan voor het werk van de commissie in de eigen onderneming.

Tijdens de evaluatie van training bleek dat de deelnemers het belangrijk vonden dat er steeds alle ruimte was voor het stellen vragen, zowel over de theorie als over de eigen praktijk. Ok werden de vele praktijkvoorbeelden die de trainer aandroeg zeer gewaardeerd. De lichtvoetige en flexibele manier van kennis overdragen werd verfrissend gevonden. Kortom, twee zinvol bestede dagen!